hjarna gul

Tjänster • Digital strategi


Utveckla er digitala strategi

Genom en digital strategi kan ni skapa en tydlig målbild och handlingsplan för hur ni ska ta till vara på de möjligheter som finns i det digitala landskapet.

En digital strategi kan se väldigt olika ut beroende på företag och bransch, men den behöver alltid vara kopplad till era målgrupper och affärsmål. Strategin bör också definiera vilka utvecklingsområden som är prioriterade och avgörande för er fortsatta framgång. Alltså vad inom er verksamhet som behöver lyftas fram för att skapa värde och långsiktig konkurrenskraft.

I den digitala strategin bör det också ingå vilken typ av digitala verktyg ni ska arbeta med. Här kan det handla om allt från webbaserade verktyg för att främja er digitala marknadsföring till digitala kommunikationsverktyg som hjälper alla i teamet att arbeta så effektivt som möjligt.

Det här hjälper vi er med

 • Målgruppsanalys
 • Design av prioriterade personas
 • Värdeerbjudandekartläggning
 • Kundresekartläggning
 • Budskapsanalys baserat på målgrupp
  • Audit av webbplats
  • Audit av digitala marknadsföringskanaler
  • Optimering av digital media mix
  • Utvecklingsplan
  • Rekommendationer för tillväxtoptimering
 • Audit av digitala verktyg
 • Åtgärds- och utvecklingsplan
 • Rekommendationer för optimerade arbetsprocesser
 • Audit och rekommendationer kring er digitala kundupplevelse
 • Audit och rekommendationer kring er digitala marknadsföring
 • Proaktiv strategisk rådgivning
  • Er partner i digital transformation
  • Löpande strategisk utveckling
  • Löpande exekvering och assistans i utvecklingsprojekt
  • Rekommendationer för tillväxtoptimering

  KUNDCASE

  Vasakronan ökade sin konverteringsgrad till kvalificerade leads med över 30%

  B2B • DIGITAL STRATEGI • DIGITAL MARKNADSFÖRING • LEADSGENERERING • PAID SOCIAL • INNEHÅLLSPRODUKTION

  Er tillväxt är vårt fokus.

  Vi älskar att träffa ambitiösa människor!

  Heep Agency AB
  Eriksbergsgatan 8A, 114 30 Stockholm
  hello@heep.agency
  020 12 1337